[Aktualizacja 05.06.2023] Zapytanie ofertowe nr 01/04/2023 – Dostawa elementów linii technologicznej do produkcji ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2023
Dostawa elementów linii technologicznej do produkcji ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, 
WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2023 – Dostawa instalacji chłodniczych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2023
Dostawa instalacji chłodniczych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, 
WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2023 – Dostawa instalacji chłodniczych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2023
Dostawa instalacji chłodniczych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, 
WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

zaprasza do składania ofert.

[Aktualizacja 2 z dnia 25.01.2023] Zapytanie ofertowe nr 01/12/2022 – Dostawa instalacji chłodniczych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2022
Dostawa instalacji chłodniczych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.

[Aktualizacja 26.10.2022] Zapytanie ofertowe nr 01/09/2022 – Dostawa bram szybkobieżnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2022
Dostawa bram szybkobieżnych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 01/08/2022 – Dostawa bram szybkobieżnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2022
Dostawa bram szybkobieżnych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 01.07.2022 – Dostawa bram szybkobieżnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2022
Dostawa bram szybkobieżnych

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.

UNIEWAŻNIENIE z dnia 14.07.2022
Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku

UNIEWAŻNIE z dnia 14.07.2022 do ZO 01/06/2022 z dnia 10.06.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2022
(zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu)
W dniu 21.06.2022 dokonaliśmy aktualizacji nr 1. Zaktualizowano treść zapytania i załącznika nr 1.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi dokumentami.

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.